Bechyně: Snížení energetické náročnosti školní jídelny a kuchyně SUPŠ Bechyně
Úspěšná realizace projektu vedla ke snížení energetické náročnosti objektu kuchyně a školní…
Zjistit více
Bechyně: Studenti školy dýchají lepší vzduch
Úspěšná realizace projektu vedla ke snížení energetické náročnosti objektu SUPŠ v Bechyni.…
Zjistit více
Bezděkov u Třemešného: Obec postavila nový rybník
Díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí vybudovali v Bezděkově vodní nádrž…
Zjistit více
Bocanovice: Zvířata na farmě na Bockach jsou chráněna před šelmami
Projekt „Preventivní opatření před škodami způsobenými velkými šelmami – Farma na Bockach“ pomohl…
Zjistit více
Bratčice: Stará nádrž se proměnila v živé centrum
Bývala to stará požární nádrž, která vypadala nevábně a zapáchala. Obec přizvala architekty a teď…
Zjistit více
Česká Lípa: Studenti obchodní akademie dýchají lepší vzduch
Historická budova střední školy v České Lípě zavedla energeticky úsporná opatření. Kromě méně…
Zjistit více
České Budějovice: Sklad potravinové pomoci pomáhá lidem v nouzi
V dnešní době stojíme mezi dvěma globálními problémy: hladem a plýtváním. Naštěstí jsou…
Zjistit více
ČHMÚ: Přesnější a výkonnější předpovědní model Aladin
ALADIN je regionální předpovědní model, který vypočítává vývoj atmosférických procesů na tři dny…
Zjistit více
Chorušice: Obyvatelé si užívají nové zeleně
Cílem realizace projektu bylo zlepšení kvality prostředí v obci Chorušice díky obnově zanedbané a…
Zjistit více
Chýnov: Návštěvníci Chýnovských jeskyní využívají nové info centrum
Předmětem projektu byla výstavba návštěvnického střediska na území evropsky významné lokality…
Zjistit více
Citov: Zámecký park je po zvelebení chloubou obce
Starousedlíci si ještě pamatují, jak byl kdysi součástí panství velkostatkáře Paula Hevina de…
Zjistit více
Dačice: Mladí si užívají nový dům dětí a mládeže v pasivním standardu
V Dačicích postavili nový dům dětí a mládeže v areálu mateřské školky v ulici Bratrská. Původní…
Zjistit více
Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách