2. výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace
Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace…
Zjistit více
11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.
Zjistit více
14. výzva – Třídění a dotřiďování odpadů
Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.
Zjistit více
5. výzva – Projektové schéma pro SC 1.3
Výzva je zaměřena na realizace tzv. projektového schématu OPŽP zjednodušenými metodami vykazování, a to u projektů s celkovými výdaji do 200 000 EUR.
Zjistit více
7. výzva – Projektové schéma pro SC 1.6
Výzva je zaměřena na realizace tzv. projektového schématu OPŽP zjednodušenými metodami vykazování, a to u projektů s celkovými výdaji do 200 000 EUR.
Zjistit více
20. výzva – Prevence a řízení antropogenních rizik
Výzva je určena projektům, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při…
Zjistit více
19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním
Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory…
Zjistit více
18. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního…
Zjistit více
Aktualita
Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013, resp. OPŽP 2014-2020 a dalších relevantních programů, kde jsou finanční modely pro účely naplnění podmínek dotace v oblasti provozování VH infrastruktury využívány.
25. 11. 2022
Zjistit více
Den malých obcí – 56. ročník
Den malých obcí je tradičním místem setkání zástupců obcí s představiteli tuzemských ministerstev s cílem předání aktuálních odborných informací z oblasti…
29. 11. 2022
Upozorňujeme na aktualizaci 4. výzvy
Upozorňujeme žadatele, že od 23. listopadu 2022 dochází k úpravě 4. výzvy zaměřené na udržitelné nakládání s odpady. Změna spočívá především v ukončení příjmu…
22. 11. 2022
Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci Česka na změnu klimatu
Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).…
18. 11. 2022
Nový televizní seriál o klimatických opatřeních a zelené transformaci
Pod názvem „Česko a Evropa řeší klima“ startuje od 16. listopadu v České televizi nový čtyřdílný seriál. Osvětově-informační cyklus nabídne ukázky…
16. 11. 2022
Listopadová Priorita je o úsporách i nových dotacích
Dotační nabídka se rychle rozšiřuje. Operační program Životní prostředí vyhlašuje další výzvy, už jich je celkem pětadvacet, ty nové se zaměřují na přírodu a…
9. 11. 2022
Aktuální čerpání výzev z OPŽP 2021-2027
Zveřejňujeme dokument týkající se aktuálního stavu čerpání výzev z OPŽP 2021-2027. Potenciální žadatelé tak získají přehled o tom, jak velký zájem je o…
8. 11. 2022
Adapterra Awards 2022 ocenila soběstačný dům, energeticky pozitivní…
Pořadatelé z Nadace Partnerství a Integra Consulting vyhlásili vítěze jednotlivých kategorií soutěže Adapterra Awards, která prezentuje a oceňuje nejlepší…
7. 11. 2022
Oznamujeme termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku…
Státní fond životního prostředí ČR žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy…
2. 11. 2022
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách