12. výzva – Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Výzva se týká projektů náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí z těchto zdrojů. Podpora je určena i na…
Zjistit více
33. výzva – Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá…
Zjistit více
9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro…
Zjistit více
29. výzva – Péče o chráněná území
Výzva má za cíl podpořit projekty ochrany přírody v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na dalších státem chráněných územích. Mezi…
Zjistit více
23. výzva – Obnova stability svahů
Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Zjistit více
38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
Zjistit více
19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním
Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory…
Zjistit více
41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, konkrétně jde o tyto druhy: vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní.
Zjistit více
Akce
Konference Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost obcí a měst
Jak mohou města a obce využít příležitosti k úsporám energie či místních obnovitelných zdrojů tak, aby zkrotily výdaje za energie? Co mohou nabídnout obyvatelům a kdy přijde do Česka komunitní energetika?
13. 4. 2023
Zjistit více
Dubnová Priorita je plná stromů, energetických úspor a úspěšných…
Venku vše pučí a probírá se k životu, což je dobře. Jednomu už se stýskalo po květech rostlin a zelených listech stromů. Stromů není nikdy dost, díky…
30. 3. 2023
URBATECH se zaměří na hospodaření s vodou i energetickou soběstačnost…
Součástí veletrhu URBATECH je i dvoudenní konference určená zejména zástupcům samospráv a vedení měst a obcí. První den bude věnovaný klimatickým změnám a…
30. 3. 2023
MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i…
Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do…
22. 3. 2023
Zveřejnili jsme změnu u 24. výzvy i aktualizaci plánu výzev pro rok…
Modifikace 24. výzvy spočívá ve změně termínu ukončení příjmu žádostí – ze dne 31.12.2023 na den 20.3.2023 – z důvodu vyčerpání stanovené alokace výzvy…
15. 3. 2023
Zveřejnili jsme modifikaci 28.-33. výzvy
U všech uvedených výzev spočívá změna v aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2023 a v případných dalších formálních úpravách.
14. 3. 2023
Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov. MŽP od dubna…
Ministerstvo životního prostředí přichází v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) s novinkou pro oblast šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na…
13. 3. 2023
Zveřejnili jsme aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2023
Harmonogram byl rozšířen o devět nově plánovaných výzev, s jejichž vypsáním se počítá v průběhu tohoto kalendářního roku. Výzvy se týkají opatření ze…
10. 3. 2023
Březnová Priorita je o energetických úsporách i výzvách OPST
Nové vydání časopisu Priorita se zabývá energetickými úsporami, a to jak na úrovni domácností, tak na úrovni obcí.
3. 3. 2023
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách