16. výzva – Rekultivace starých skládek
Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.
Zjistit více
47. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky …
Zjistit více
25. výzva – Projektové schéma pro SC 1.4
Projektové schéma na administraci projektů spadajících pod opatření 1.4.1 (podpora domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a…
Zjistit více
4. výzva AOPK OPŽP ZMV – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině…
Výzva AOPK ČR podpoří přírodě blízká opatření v krajině a sídlech.
Zjistit více
76. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat v režimu podpory de minimis,…
Zjistit více
53. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Výzva pro regiony ITI Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků (včetně…
Zjistit více
56. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Výzva pro méně rozvinuté regiony v rámci ITI Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje se na podporu revitalizace budov…
Zjistit více
38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
Zjistit více
Aktualita
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2024
Úprava v harmonogramu se týká prodloužení data ukončení příjmu žádostí 37. a 38. výzvy na červen 2024, posunu data vyhlášení 70. a 68. výzvy a ukončení příjmu žádostí výzvy č. 59.
1. 3. 2024
Zjistit více
Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards. Představí novou…
Odstartoval šestý ročník soutěže Adapterra Awards, která oceňuje adaptační opatření na klimatickou změnu. Stejně jako loni vybere odborná porota ty nejlepší z…
20. 2. 2024
Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami
Celkem 20 milionů korun je určeno subjektům v oblasti zemědělské prvovýroby na prevenci škod způsobených zvlášť chráněnými druhy. Jedná se o pomoc podnikajícím…
7. 2. 2024
V únorové Prioritě najdete fotovoltaiku i úsporné veřejné budovy
Aktuální vydání časopisu Priorita nabízí hodně textů o fotovoltaických elektrárnách. Můžete si přečíst komentář ministra životního prostředí k budoucnosti této…
5. 2. 2024
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2024
Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 71. výzvy již na březen 2024.
30. 1. 2024
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2024
Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 65. výzvy na červen 2024.
22. 1. 2024
Informace pro příjemce podpory z OPŽP a OPST k povinnosti podat…
V souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR,…
22. 1. 2024
Došlo ke změnám u některých výzev
Změny se týkají výzev číslo 39, 41, 46, 47, 51, 52, 53 a 54.
22. 1. 2024
Seminář Jak na nákupy energií, energetickou koncepci a financování…
Jihomoravská agentura pro veřejné inovace pořádá pro zástupce měst a obcí seminář na téma obecní energetiky.
15. 2. 2024
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách