54. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Výzva pro regiony ITI Brněnské a Mladoboleslavské aglomerace se vztahuje na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků …
Zjistit více
51. výzva – Zpracování studií a plánů
Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.
Zjistit více
16. výzva – Rekultivace starých skládek
Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.
Zjistit více
69. výzva – Materiálové využití odpadů
Výzva je zacílena na materiálové koncovky, ve kterých je odpad zpracováván na materiál nebo výrobek.
Zjistit více
53. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Výzva pro regiony ITI Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků (včetně…
Zjistit více
63. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v…
Zjistit více
78. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva pro přechodové regiony se vztahuje na integrované projekty v rámci komunitně vedeného místního rozvoje CLLD realizovaného prostřednictvím místních…
Zjistit více
52. výzva – Protipovodňová opatření
Výzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, realizaci…
Zjistit více
Aktualita
Letní Priorita nabízí velkou porci čtení
Jako tradičně je letní vydání Priority naditější, v srpnu časopis nevychází a na stránkách se sejdeme zase v září. V několika textech se věnujeme uhlí. Uhelné kotle jsou na ústupu, a to jak v domácnostech, tak v průmyslu. U nás se dočtete, jak požádat o dotaci na výměnu starého kotle doma, při renovacích obecných či veřejných budov nebo v průmyslových a výrobních podnicích. Energie se týká…
9. 7. 2024
Zjistit více
Průzkum zájmu o podporu formou finančních nástrojů v opatřeních…
Pomozte nám efektivně nastavit finanční nástroj, který bude podporovat efektivní přechod na oběhové hospodářství. Vaše zkušenosti a očekávání následně…
27. 6. 2024
Deset tisíc opatření k úsporám energií i zdravé krajině. Operační…
Ministerstvu životního prostředí se ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR podařilo vyčerpat všechny…
20. 6. 2024
Červnová Priorita je o Norských fondech a úspěšných projektech
Léto přichází, Norské fondy končí. Spolupráce s Nory přinesla desítky skvělých projektů, které u nás budou pomáhat životnímu prostředí v mnoha dalších letech.…
6. 6. 2024
Více než 700 milionů z OPŽP míří na centra klimatického vzdělávání,…
Nově otevřené výzvy pomohou ochránit půdu před erozí, modernizovat environmentální centra a provést průzkum a analýzu kontaminovaných lokalit.
5. 6. 2024
EPC projektů v Česku rychle přibývá. Loni ušetřily přes 400 milionů…
Projekty garantovaných úspor energie (EPC) se stávají stále populárnějšími a efektivnějšími nástroji pro snižování energetické náročnosti budov a další…
23. 5. 2024
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2024
Úprava v harmonogramu se týká prodloužení příjmů žádosti výzev č. 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58.
22. 5. 2024
Nové výzvy podpoří materiálové využití odpadů a systémy pro varování…
V Česku se mohou rozjet další projekty zaměřené na materiálové využití odpadů a celostátní systémy včasného varování před povodněmi či suchem. V čerstvě…
17. 5. 2024
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2024
Úprava v harmonogramu se týká přidání dvou nových výzev, které podpoří komplexní projekty revitalizace budov veřejného sektoru s důrazem na úsporu energií.
29. 4. 2024
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách